Privacy statement


Dit is het Privacy Statement van De Business Manager, onderdeel van de Vennootschap Onder Firma Number Nine Online, welke is gevestigd aan Vlaslaan 11A te Beetsterzwaag en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 76768260.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van De Business Manager, www.debusinessmanager.nl (hierna: “Website”) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en dit Privacy Statement.

 

Contactgegevens

De Business Manager
Vlaslaan 11A
9244 BX Beetsterzwaag
+31 512 74 51 82
www.debusinessmanager.nl

Jitty Koopmans is de Functionaris Gegevensbescherming van De Business Manager. Zij is te bereiken via jitty@debusinessmanager.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Business Manager verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van zijn diensten en/of omdat een partij deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Business Manager verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over activiteiten op onze Website;
 • Contactgegevens in ons boekhoudprogramma;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer van opdrachtgevers die diensten afnemen.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door De Business Manager verwerkt:

 • voor het afhandelen van betalingen;
 • voor het versturen van facturen;
 • voor het aanmaken van een account en het beheren hiervan;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door De Business Manager worden aangeboden;
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met De Business Manager en aangesloten derden;
 • om betrokken partijen van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door De Business Manager of door aangesloten derden via De Business Manager worden aangeboden;
 • om klantgegevens bij te houden.

Gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken partij. Door gebruik te maken van de Website, wordt ingestemd met dit Privacy Statement. Wanneer een contactformulier wordt ingevuld of De Business Manager ontvangt een e-mail, dan worden de gegevens bewaard zolang het, naar de aard van het formulier of inhoud van de e-mail, nodig is voor een volledige afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van een computer, de gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker van de Website meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Business Manager neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Business Manager) tussen zit.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Business Manager bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor gegevens zijn verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Zijn hier vragen over, dan kan er contact worden opgenomen met info@debusinessmanager.nl

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

15 jaar indien er geen verder contact
is na een aanvraag, project e.d. en
er geen opdracht uit voortvloeit.

Dit is nodig voor garantievoorwaarden en eventuele toekomstige schade afhandelingen. Maar ook voor klantonderhoud en onderzoek.

Gegevens over activiteiten op
onze Website/Internetbrowser
en apparaat type

50 maanden. De gegevens
worden gereset bij
nieuwe activiteit.

Dit is nodig voor
analysedoeleinden en
websitefunctionaliteiten.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van
kracht is, + 15 jaar.

Dit is nodig voor een goede
uitvoering van de overeenkomst
en onze bedrijfsvoering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Business Manager deelt persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt De Business Manager persoonsgegevens aan derden, maar dit wordt alleen gedaan met nadrukkelijke toestemming van de betrokken partij.

Type dienst

Naam verwerker

Doel verwerking

Jurisdictie

Welke gegevens

Data Analyse

Google Analytics

Verbeteren van de website,
analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Data Analyse

Facebook

Analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Data Analyse

LinkedIn

Analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Communicatie

Email

Communicatiedoeleinden

Nederland

Emailadres en contactgegevens

Communicatie

ActiveCampaign

Communicatiedoeleinden

Verenigde Staten

Emailadres

Hosting

Heibel

Hosting van onze
website

Nederland

Log gegevens

E-mail

Datas Kantoor Kompleet Drachten

Hosting van onze email

Nederland

Log gegevens

Boekhouding

Tamsma CS Accountancy

Boekhouding

Nederland

Personalia, contact- en werkgerelateerde gegevens.

Website

Heibel

Onderhoud van onze website

Nederland

Log gegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

De Business Manager gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van De Business Manager wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De Business Manager gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag van de bezoeker bijhouden zodat De Business Manager op maat gemaakte content en eventuele advertenties kan aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke betrokken partij heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze partij het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door De Business Manager en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokken partij kan een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@debusinessmanager.nl

Tevens is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Derde partijen

Webhosting

De Business Manager neemt webhosting af van Heibel en e-maildiensten van Datas Kantoor Kompleet Drachten, deze verwerkt persoonsgegevens namens De Business Manager en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Heibel en Datas Kantoor Kompleet Drachten hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Heibel en Datas Kantoor Kompleet Drachten zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Boekhouding

De Business Manager maakt gebruik van een offline boekhoud- en facturatieprogramma welke voldoende afgeschermd zijn van de buitenwereld in een veilige omgeving.